LA ROCA VILLAGE

LA ROCA VILLAGE

INSTAL·LACIONS PER OFICINES ADMINISTRACIÓ I DIVERSOS LOCALS :

ELECTRICITAT
CLIMATITZACIÓ
INFORMÀTICA

CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ DEL CENTRE COMERCIAL