ISO 14001

SERING és una entitat compromesa amb el medi ambient.

Diposem de la certificació en la norma ISO 14001 de gestió mediambiental, el propòsit de la qual és el de minimitzar els efectes negatius causats en el medi ambient per part de les activitats, i aconseguir una millora mediambiental en la seva producció, reduint la seva despesa energètica i material (contaminació, paper, plàstic, etc.).

ISO14001