AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

1. L’AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.grupsering.com (des d’ara, el “Portal”), que SERING SERVEIS D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. (SERING) amb domicili social a La Garriga, carrer Vulcà núm. 47, Polígon Industrial Ca N’Illa, NIF B-60592698, inscrita en el Registre Mercantil, tom 27223, foli 0156, full 114243, posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (des d’ara, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SERING en el moment mateix que l’usuari accedeixi al Portal.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

No s’exigeix la prèvia subscripció o registre d’usuari.

2.2. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. A aquest efecte, l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il—lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de SERING, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet. Tots els drets de propietat industrial i intel—lectual del WEBSITE www.grupsering.com, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre altres imatges, i textos…) pertanyen a SERING, o, si escau, a serveis de tercers.

2.3. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SERING pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’avís legal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es conti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de SERING o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments distints dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.

2.4. Introducció d’hiperinflacions que permetin l’accés a les pàgines del Portal

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal (des d’ara, l’”Hiperenllaç”) haurien de complir les condicions següents:

a) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SERING, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;

b) no es declararà ni es donarà a entendre que SERING ha autoritzat l’ Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç;

c) la pàgina web en la qual s’estableixi l’ Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il—lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers. L’establiment de l’ Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SERING i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de SERING dels seus continguts o serveis.

3. INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Portal, així com els continguts, són propietat de SERING o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i continguts.

4. ÚS DE COOKIES

SERING podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del website. Els cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació és registra a petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

En definitiva, els cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats al propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Els cookies no podran llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en què això succeeix.

El website és accessible sense necessitat que siguin activades els opcions referents als arxius cookie, si bé podran impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del website és la de facilitar la navegació de l’usuari.

5. UTILITZACIÓ DELS PORTALS I DELS CONTINGUTS SOTA L’EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Portal i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIA I DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis

6.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal—libilitat

SERING no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal.

SERING tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal—·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal, accedir a les diferents pàgines web que SERING exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver per la manca de disponibilitat del funcionament del portal i serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al portal i/o serveis, a la fal—libilitat del portal i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del portal, així com a les fallides en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada a disposició de tercers dels continguts o en la recepció, obtenció o accés als continguts, o en la execució de les prestacions previstes en l’Avís Legal.

6.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització del Portal

SERING no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Portal.

SERING queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-ne pel coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal.

6.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

6.2.1. Qualitat

SERING no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

SERING queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ocasionar-ne a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

6.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

SERING no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

SERING queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin haver per:

a. L’ incompliment de la Llei, la Moral i els Bons Costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

b. La infracció dels drets de propietat intel—lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra mena pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

c. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·—lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

d. La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts;

e. La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;

f. L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als continguts;

g. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del portal o dels serveis.

6.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

SERING no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

SERING exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ocasionar-ne per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis allotjats fora del Portal

El Portal posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre uns altres, links que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (des d’ara, “Llocs Enllaçats”).

La instal—lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca en el Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

SERING no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin ocasionar-ne pel funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

6.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la pràctica d’ SPAM

Queda prohibit l’ús dels recursos i dades de SERING per a la pràctica coneguda per spam, pel que SERING queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poden ocasionar per l’ús que qualsevol persona faci de l’spam o pràctica d’enviar indiscriminadament missatges de correu electrònic no sol—·licitats amb informació de SERING.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL—·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il—lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·—lectual o industrial (marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a SERING en la qual es continguin els següents aspectes:

a) dades personals del reclamant: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça de correu electrònic;

b) especificació de la suposada activitat il—·lícita portada a terme en el Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web;

c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·—lícit d’aquesta activitat;

d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta;

e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il—lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (des d’ara, les “Notificacions”) per part de l’usuari a SERING es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:

– Enviament per correu postal a la següent adreça:

Carrer Vulcà 47
Polígon Industrial Ca N’Illa
08530 La Garriga (Barcelona)

9. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del Portal té, en principi, una durada indefinida. SERING, no obstant això, està autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del Portal en qualsevol moment.

10. LLEIS APLICABLES I TRIBUNALS COMPETENTS

El present advertiment és regeix per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en el present advertiment serà sotmès als tribunals de Barcelona.

Aquest lloc web utilitza cookies per tal de millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de la nostra política de privacitat i cookies, feu click a l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies