Instal·lacions

Industrials

instal INSTAL·LACIONS 

SERING està inscrita al Registre d’Agents de Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a empresa instal·ladora de :

ELECTRICITAT B.T.
CLIMATITZACIÓ
CALEFACCIÓ
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
ENERGIA SOLAR TÈRMICA
SANEJAMENT
VENTILACIÓ
EXTINCIÓ D’INCENDIS
DETECCIÓ D’INCENDIS
GAS
FONTANERIA
CTTV
MEGAFONIA
TELECOMUNICACIONS
XARXES DE VEU I DADES 
(Cablejat estructural amb certificació de fibra òptica)

plumb  commegaphonecttvsecdetgasclim el

També realitza el manteniment integral d’edificis :

· Manteniment normatiu:
Inspeccions obligatòries segons la legislació vigent.
· Manteniment preventiu:
Operacions periòdiques per minimitzar avaries.
· Manteniment conductiu:
Posada en marxa, conducció i aturada d’instal·lacions.
· Manteniment predictiu:
Detecció de possibles anomalies abans que es declarin.
· Manteniment correctiu:
Reparació de les avaries.


Sempre complint la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, pel que fa a obligacions empresarials i drets dels treballadors en aquesta matèria (pla preventiu, avaluació de riscos laborals, planificació activitat preventiva, formació, EPIS, vigilància de la salut, coordinació activitats preventives, etc).

 

contactar