HOTEL REY JUAN CARLOS I

HOTEL REY JUAN CARLOS I

HOTEL REY JUAN CARLOS I

Contractista principal : BYCO, S.A.
Instal·lacions industrials per hotel situat a Barcelona.
HOTEL REY JUAN CARLOS I