HOTEL AXEL CALÀBRIA 90-92 (BARCELONA)

HOTEL AXEL CALÀBRIA 90-92 (BARCELONA)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
GRUP ELECTROGEN
PARALLAMPS
TELECOMUNICACIONS
DETECCIÓ I ALARMA CONTRA INCENDIS
ACCESSOS
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA