EDIFICI TORRE INBISA PLAÇA EUROPA (L’HOSPITALET)

EDIFICI TORRE INBISA PLAÇA EUROPA (L’HOSPITALET)

ELECTRICITAT (BAIXA TENSIÓ)
ELECTRICITAT (MITJA TENSIÓ)
INFORMÀTICA
TELEFONIA
MEGAFONIA
CTTV
SEGURETAT
CONTROL D’ACCESSOS
FONTANERIA
DETECCIÓ D’INCENDIS