EDIFICI OFICINES AXA C/PALLARS (BARCELONA)

EDIFICI OFICINES AXA C/PALLARS (BARCELONA)

ELECTRICITAT B.T
CLIMATITZACIÓ
FONTANERIA
SANEJAMENT
EXTINCIÓ INCENDIS
DETECCIÓ INCENDIS
CONTROL
CTTV
TELECOMUNICACIONS
PARALLAMPS