DISCOTECA STAR WINDS (PARC VALLÈS, TERRASSA)

DISCOTECA STAR WINDS (PARC VALLÈS, TERRASSA)

ELECTRICITAT
MEGAFONIA
CLIMATITZACIÓ
VENTILACIÓ
SANEJAMENT
FONTANERIA