CENTRE METAL·LÚRGIC DE SABADELL (OFICINES I SÈU SOCIAL)

CENTRE METAL·LÚRGIC DE SABADELL (OFICINES I SÈU SOCIAL)

ELECTRICITAT
MEGAFONIA
CABLEJAT ESTRUCTURAL
VENTILACIÓ
CLIMATITZACIÓ
FONTANERIA
DETECCIÓ D’INCENDIS